Vragen? Bel ons: 0570 629120

WTB Engineering

Samen brengen we uw probleemstelling gedetailleerd in kaart, zodat Wolters Engineering de voor u gewenste maatoplossing kan ontwerpen, uitwerken en zelfs compleet realiseren.
Wij denken steeds met u mee! Onze oplossingen zijn namelijk heel vaak niet standaard. Binnen de geboden mogelijkheden halen we er altijd het maximale voor u uit. We werken op basis van wederzijds vertrouwen en bieden onze brede kennis van verschillende markten en sectoren aan. De soms multidisciplinaire complexe projecten werken we gefaseerd en deskundig uit, waarbij uw belang centraal staat.

Enkele voorbeelden van onze disciplines zijn

Concept, basic en detail engineering

Na een goedgekeurd concept begint de fase van uitwerking. Dit kan om een basic opzet in 3D of een volledig per onderdeel gemaakte uitwerking in 2D gaan. We leveren gedetailleerd tekenwerk, inclusief stuklijsten die gereed zijn voor productie. Ook voorontwerpen of samenstellings- en bestektekeningen behoren tot onze mogelijkheden. We werken voornamelijk met de recentste versie van Solid Works, maar het is ook mogelijk om met Inventor, Hicad en Autocad te werken.

Automatisering en optimalisatie van productie

Op basis van uw specificaties werken we een advies voor optimalisatie en/of verdere automatisering van uw productie uit. Door onze jarenlange ervaring die we in meerdere bedrijfstakken hebben opgebouwd, dragen we u oplossingen aan of ontwerpen we speciaal voor uw proces de machines. In de nabije toekomst bestaat er zelfs de mogelijkheid om machines en productie(hulp)middelen of proto’s op te bouwen en in eigen testruimte te testen.

Productdesign en –analyse

U heeft een goed idee en wilt dit graag uitwerken. Om van uw idee met succes een goed verkoopbaar product te maken, helpen wij u door uw idee tot een doordacht en gedegen product te ontwikkelen. Hierbij analyseren we alle facetten van belang. Ook materiaalkeuze, productiemethodiek, toepassing en gebruik komen aan de orde.

Statische en dynamische berekeningen

We maken gebruik van de modernste reken- en analysesoftware en werken volgens de laatst geldende normen en richtlijnen op het gebied van machinebouw. Doelen van de berekeningen en analyses die we voor u kunnen uitvoeren zijn:

 

 • het creëren van een veilige constructie (veiligheid personen);
 • het beheersen van de risico’s (opdrachtgever);
 • het voorkomen van onverwacht falen (technische zekerheid);
 • de optimalisatie van toegepaste materialen / onderdelen (duurzaamheid).

Jarenlange ervaring in berekeningen en analyses

We hebben ervaring in het berekenen en analyseren van de volgende vraagstukken:
 • Transport-skids, samengesteld uit meerdere componenten of als een unit gelast. Berekening van in de skid opgenomen apparatuur of piping is ook mogelijk.
 • Hijswerktuigen, onder andere kranen, jukken, portaal- en bovenloopkranen. Doorrekenen van speciale draag/transportconstructies in productieomgevingen.
 • Product-matrijsdragers, onder andere voor rotatiegieten en vacuumvormwerkmallen.
 • Staalconstructies, onder andere trappen, bordessen en traversen. Hierbij ook alle mogelijke werktuigbouwkundig gerelateerde constructies.
 • Frames en draagconstructies, onder andere voor schotel- en satellietontvangstinstallaties, ontwerpen en berekenen, zowel mobiel en inklapbaar als elke vaste opstelling.
 • Machineonderdelen, sterkte- en vermoeiingsberekeningen. Er is een grote verscheidenheid aan materialen mogelijk.
 • Trailerbouw, standaard seriematige (module)bouw, enkelstuks specials, bijvoorbeeld voor test en meetfuncties, ook samengestelde multifunctionele trailers. We hebben brede ervaring in materiaaltoepassingen en bieden keuze in koopdelen.
 • Fietsdragers, onder andere vast, inklapbaar en kantelbaar.
Een door onze klanten gewaardeerde en als zeer zinvol bestempelde aanvulling is de benodigde certificering van uw product. Voornamelijk voor producten gerelateerd aan de transportsector (oftewel elk product waarmee men de openbare weg op gaat) is het belangrijk dat er een verplichte RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) goedkeuring is afgegeven.

We kennen de procedure en hebben contacten met RDW in Zoetermeer en Lelystad. Ook kunnen we voor u als intermediair bij andere keuringsinstanties zoals TÜV en TNO bemiddelen, die u verder kunnen helpen met goedkeuring of certificering van een product. Dit scheelt u tijd en geld, die u dan weer in kunt zetten voor de marketing van uw product.

Berekeningen door middel van FEA (Finite Element Analysis)
We vertalen multidisciplinaire vraagstukken in de techniek naar heldere en maakbare oplossingen. We gebruiken bewezen methodieken en rekenen constructies door. We leveren u hoogwaardige sterkteberekeningen met behulp van de EEM (Eindige Elementen Methode), ook wel FEA genoemd. Met deze doeltreffende methodiek toetsen we constructies in een vroeg stadium.

RI&E van machines
RI&E staat voor Risicoinventarisatie en –evaluatie. Deze inventarisatie moet schriftelijk worden vastgelegd. In de RI&E moet ook een plan van aanpak zijn opgenomen waarin beschreven staat welke maatregelen een werkgever neemt om de beschreven risico’s te voorkomen en te beperken. We beschouwen de RI&E en het plan van aanpak als basis van waaruit we u als opdrachtgever kunnen ontzorgen.

CE-markering van machines
Productaansprakelijkheid is een onderwerp waarmee bedrijven in toenemende mate rekening moeten houden, enerzijds door toenemende regelgeving en anderzijds door toenemende risico’s van aansprakelijkheid bij schade of letsel. Een goed uitgevoerde CE-markering of een goed uitgevoerd certificatieproces kan u helpen om schade bij productaansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken.

Europa heeft richtlijnen opgesteld waaraan specifieke producten moeten voldoen. Middels de CE-markering kunt u laten zien dat uw product of productiegroep aan de richtlijnen voldoet. De CE-markering en bijbehorende documenten moet u zelf uitgeven, waarmee u aantoont dat u uw verantwoordelijkheid voor productaansprakelijkheid neemt. We adviseren u hierin en kunnen dit traject desgewenst voor u verzorgen.

Om er snel achter te komen of er nu wel of niet een CE-markering op uw product moet komen, kunnen we op het product een CE-scan doen. We hebben de scan als download  op de website toegevoegd. Deze scan bevat 25 vragen en als u deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan is de kans aanwezig dat uw product onder een CE-richtlijn valt.

U zult wel, om u te verzekeren van de juistheid van de uitgevoerde scan, desbetreffende richtlijn moeten raadplegen om te controleren of deze ook echt van toepassing is op uw product. Is dit het geval, dan dient u verder te gaan met het controleren en uitvoeren van de voorschriften  volgens de CE-richtlijn.

Dit traject kan in een paar minuten tot een vaststelling leiden, maar soms ligt het beduidend complexer en kan het zoekwerk wel een dag in beslag nemen. We staan u graag terzijde bij de juiste beoordeling en goede interpretatie van de genoemde richtlijnen.

VCA
Al onze medewerkers beschikken over het basiscertificaat VCA (veiligheidscertificering). Daar waar het werk uitbesteed wordt, is het VCA-certificaat dé norm voor veilig werken. VCA staat voor VGM Checklist Aannemers, waarbij VGM voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu staat. Bij veel opdrachtgevers is het verplicht om een VCA-certificaat te hebben om werkzaamheden op locatie te mogen uitvoeren.

Schrijven van werktuigbouwkundige bestekken
We schrijven voor werktuigbouwkundige installaties, voor onder andere in de veevoederindustrie, de benodigde bestekken. Het schrijven van een bestek begint bij een brede evaluatie van het komende project. Vervolgens komen daar uw wensen en opmerkingen bij in de vorm van een Programma van Eisen (PvE). Tenslotte wordt in teamverband voor een opzet gekozen waarin alle facetten van uitbesteding van het uit te voeren werk beschreven moeten worden, zodat duidelijk is welke verantwoordelijkheden bij de aannemer horen en welke bij de opdrachtgever.

Handleidingen en vertalingen
Het is wettelijk verplicht om bij een product een juiste handleiding te leveren. Deze moet in de taal van de gebruiker worden opgesteld en een duidelijk en compleet overzicht geven van datgene waarvoor het product geschikt of bedoeld is.

Bij een CE-markering hoort dus een goede handleiding van het product. Ook dit kunnen we voor u verzorgen. Ook kunnen we u bij import van een bepaald product een vertaling in de gebruikerstaal leveren.

Contact

Wolters Engineering
Hunneperkade 10
7418 BT Deventer
info@wolters-engineering.nl

T: 0570 629120

KvK nr.: 08223829
BTW ID nr.: NL001646090B73

Mijn naam is Henry van den Hof en ik ondersteun met mijn collega's bij mijn bedrijf Wolters Engineering en met andere specialisten in mijn netwerk de industrie met het oplossen van werktuigbouwkundige vraagstukken.

View Henry van den Hof's profile on LinkedIn

Aanvraag via website

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.